V-Online School

Flexible learning enviroment

Khám phá
banner

Khoá học: Kỹ năng số cho người đi làm

Số học viên: 0

HÌnh thức:

  • Online 2 tuần
  • Thực hành dưới sự hướng dẫn của giảng viên

Mục tiêu: Sau khi kết thúc khóa học này, người học có thể áp dụng các công cụ số vào công tác quản lý.

Nội dung:

1.       Thiết kế website đơn giản

2.       Xây dựng Dashboard trên web

Sử dụng các công cụ số trong quản lý dự án

123213

Kỹ năng số cho người đi làm
Công cụ số cho nhà quản lý
5.000.000 VNĐ
Hướng dẫn thanh toán

Chuyển khoản thanh toán khoá học đến số tài khoản: 888888888888

Chủ tài khoản: Lê Phương Trường

Ngân hàng: ACB

Sau khi chuyển khoản vui lòng nhắn tin họ tên, tên khoá học đăng ký, email vào fanpage, sau khi xác nhận thành công tài khoản sẽ được tạo và bạn có thể đăng nhập bằng email của mình

© Copyright 2021-year. All Rights Reserved.