V-Online School

Flexible learning enviroment

Khám phá
banner

Khoá học: Phương pháp tính toán tiền khả thi cho dự án điện mặt trời

Số học viên: 0

Giảng Viên: Ts. Lê Phương Trường

                      Th.s . Nguyễn Văn Dũng

Mục tiêu:

Sau khi học xong khóa học này: Người học có khả năng phân tích  tiền khả thi dự án điện mặt trời

Nội dung

1.       Phân tích số liệu bức xạ mặt trời

2.       Áp dụng Phần mềm PV syst mô phỏng sản lượng điện mặt trời

Phân tích nguồn vốn cho dự án điện mặt trời.

123

Phương pháp tính toán tiền khả thi cho dự án điện mặt trời
Phương pháp tính toán tiền khả thi cho dự án điện mặt trời
123.213.123 VNĐ
Hướng dẫn thanh toán

Chuyển khoản thanh toán khoá học đến số tài khoản: 888888888888

Chủ tài khoản: Lê Phương Trường

Ngân hàng: ACB

Sau khi chuyển khoản vui lòng nhắn tin họ tên, tên khoá học đăng ký, email vào fanpage, sau khi xác nhận thành công tài khoản sẽ được tạo và bạn có thể đăng nhập bằng email của mình

© Copyright 2021-year. All Rights Reserved.