V-Online School

Flexible learning enviroment

Khám phá
banner

Khoá học: Tích hợp phương pháp sư phạm số trong hoạt động dạy và học

Số học viên: 0

Giảng viên: Ts. Lê Phương Trường

Mục tiêu: Sau khi kết thúc khóa học này người học áp dụng các công cụ số trong hoạt động dạy và học

Nội dung:

1.       Phương pháp lên kế hoạch bài giảng

2.       Các công cụ số cho hoạt động hợp tác, chia sẻ, đánh giá

Phương pháp đánh giá trực tuyến

123

Tích hợp phương pháp sư phạm số trong hoạt động dạy và học
Tích hợp phương pháp sư phạm số trong hoạt động dạy và học
12.000.030 VNĐ
Hướng dẫn thanh toán

Chuyển khoản thanh toán khoá học đến số tài khoản: 888888888888

Chủ tài khoản: Lê Phương Trường

Ngân hàng: ACB

Sau khi chuyển khoản vui lòng nhắn tin họ tên, tên khoá học đăng ký, email vào fanpage, sau khi xác nhận thành công tài khoản sẽ được tạo và bạn có thể đăng nhập bằng email của mình

© Copyright 2021-year. All Rights Reserved.