V-Online School

Flexible learning enviroment

Khám phá
banner

Khoá học: Vận hành nhà máy điện Mặt trơi

Số học viên: 0

Giảng Viên:

 1.Th.S Lợi nguyễn phúc ân

2. Th.S Ngyễn Văn Nam

 

Mục tiêu: Sau khi học xong khóa học này người học có khả năng tham gia vận hành nhà máy điện mặt trời.


Chan anh thai

Vận hành nhà máy điện Mặt trơi
Vận hành nhà máy điện Mặt trơi
1.230.000 VNĐ
Hướng dẫn thanh toán

Chuyển khoản thanh toán khoá học đến số tài khoản: 888888888888

Chủ tài khoản: Lê Phương Trường

Ngân hàng: ACB

Sau khi chuyển khoản vui lòng nhắn tin họ tên, tên khoá học đăng ký, email vào fanpage, sau khi xác nhận thành công tài khoản sẽ được tạo và bạn có thể đăng nhập bằng email của mình

© Copyright 2021-year. All Rights Reserved.